dinsdag 23 april 2024

Doel werkgroep Zorg en Aandacht

Het opzetten en uitvoeren van een plan om leden van de NTVS (belanghebbenden genoemd), die als gevolg van medische, psychische en/of sociale omstandigheden daaraan behoefte hebben,  te informeren,  te begeleiden en te ondersteunen.

Taken

 hieronder vindt meer relevante informatie
leden werkgroep
volledige tekst doelstelling
communicatieplan
presentatie voorlichting
senioren wegwijzer
 geestelijke ondersteuning
 

 

 Voor een zgn Vorsorge formulier
neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 a. Het organiseren van informatiebijeenkomsten en het verwijzen naar de juiste instanties naar gelang de aangegeven problematiek.

b. Het bezoeken van zieken.

c. Het optreden als gesprekspartner bij een belanghebbende die daartoe behoefte heeft aangegeven en het eventueel begeleiden bij allerlei zaken die van belang zijn bij leven en dood.

d. Het begeleiden en ondersteunen van de nabestaanden na overlijden van de partner (bv. conform handleiding nabestaanden).

e. Het organiseren en coördineren van vervoer naar verenigingsactiviteiten v.v. of andere instanties (bv. ziekenhuis, arts) daar waar belanghebbende zelf (of een familielid) niet meer toe in staat is.

f.  Indien noodzakelijk het uitvoeren van eenvoudige huishoudelijke karweitjes indien belanghebbende  daartoe behoefte heeft aangegeven en zelf (of een familielid) daartoe niet meer in staat is.

Uitgangspunten

1. De in het doel genoemde activiteiten vinden in principe plaats nadat belanghebbende het initiatief heeft genomen met een verzoek om contact of hulp. Daarnaast kan het gebeuren dat vanuit de werkgroep initiatief wordt genomen om contact met een belanghebbende op te nemen (bijvoorbeeld bij schrijnende situaties).

2. Alle verzoeken om contact of hulp worden, rekening houdend met de geheimhoudingsplicht (zie punt h.), besproken in de werkgroep, tijdens een eerstvolgende werkgroepvergadering. Ondanks deze (voortgangs)bespreking ondervindt de steunverlening  geen vertraging.

3. Belanghebbende kiest zelf een werkgroeplid waarmee hij of zij contact wil hebben. Het is van groot belang dat de zorgactiviteiten plaatsvinden op basis van wederzijds respect en vertrouwen. In die zin kan het voorkomen dat een werkgroeplid een contact kan weigeren. Indien nodig of gewenst verzoekt het werkgroeplid om steun vanuit de werkgroep(bv. een tweede werkgroeplid).

4. Soms verdient het de voorkeur dat de zorgactiviteiten door twee werkgroepleden samen worden verricht.

5. De werkgroep zoekt vrijwilligers die bereidwillig zijn en over handigheid en kennis beschikken om huishoudelijke karweitjes uit te voeren. Tevens zullen vrijwilligers worden gezocht die willen optreden als Vollmachtnehmer en/of Betreuer.

6. De kosten, die voortvloeien uit de zorgactiviteiten komen voor rekening van belanghebbende (bv. telefoonkosten of vervoerskosten).  De kosten worden vastgesteld in overleg met belanghebbende.

7. De werkgroepleden gaan er mee accoord dat hun naam en telefoonnummer  bekend worden gesteld aan de leden van de vereniging.

8. Het is van groot belang dat de individuele werkgroepleden een luisterend oor vinden binnen de werkgroep ten aanzien van de door hun opgedane ervaringen en gevoelens. Buiten de werkgroep heerst zwijgplicht (geheimhoudingsplicht).

9. Klachten over de werkgroep of een afzonderlijk lid van de werkgroep moeten worden ingediend bij het bestuur van de NTVS.