woensdag 19 juni 2024

OVER ONS - HET IDEE - DE DOELSTELLING - DE VERENIGING

Het idee

De kazerne was nog vol in bedrijf, maar de sluiting al wel bekend, toen het idee in verschillende hoofden al langzaam vorm begon aan te nemen. Het idee om een “honk” te creëren voor die Nederlanders die niet naar het vaderland terug zouden keren.
De behoefte was er, dat bleek uit de grote opkomst in de OO-mess, waar Frans Renzen zijn ideeën uiteen zette. In februari 2007 volgde de constituerende vergadering in de Rathauszaal in Zeven, waar een voorlopig bestuur gekozen werd dat de vereniging in één jaar tijd, door een strak en consequent beleid, zeer solide op de rails wist te zetten.

De doelstelling

Het is de bedoeling om voor de leden van de vereniging dáár waar eens zo’n groot stuk “thuis” was, nl. de kazerne, het Grote Seedorf, een klein stukje thuis te creëren, een ontmoetingspunt waar men terecht kan voor een kopje koffie of thee en een praatje met andere aanwezigen.
Dat stukje thuis is “Klein Seedorf” geworden, het voormalige clubhuis van de Nederlandse tennisvereniging op het terrein van de kazerne Seedorf.

De vereniging

De vereniging bestaat nu uit ruim 230 leden. Van de maandelijkse bijdrage worden de lopende kosten (clubhuis, secretariaat, verzekeringen en diverse activiteiten) betaald.
De vereniging draait op de medewerking van een aantal vrijwilligers.
De hoofdvrijwilligers zijn natuurlijk de leden van het bestuur.
Daarnaast zijn er vier werkgroepen:

De commissie communicatie en informatie, voor de website en het "Griffioentje" .

De commissie  Activiteiten, bar en festiviteiten, voor organiseren van feesten en het bemannen van "Klein Seedorf" tijdens de openingstijden,

De werkgroep Zorg en Aandacht die probeert te helpen waar het kan en nodig is,

De Rode Hoed, de voortzetting van de 45+ damesgroep die eens in de maand bij elkaar komen.