zondag 24 maart 2019

Koningsfeest

Traditiegetrouw organiseren wij op 30 april 2018 weer een feest ter gelegenheid van de verjaardag van 

Zijne Majesteit Koning Willem Alexander

U bent van harte welkom.

Programma:
16.00 uur                     vlag hijsen
16.15 uur                     koffie met oranjegebak
                                   heildronk met oranjebitter
18.00 uur                     aanvang maaltijd (BBQ)

De kosten voor het koningsfeest bedragen voor onze leden € 10,00 p.p., introducés betalen € 20,00 p.p. Kinderen eten gratis mee. Aanmelden kunt u zich door het bedrag voor 20 april 2018 over te maken op de bankrekening van de NTVS e.V. onder vermelding van “KONINGSDAG".

ons "Griffioentje"

Volgende Activiteiten

Brunch
24 maart

 

de Rode Hoed
Op elke laatste donderdag van de maand;
aanvang 10.00 uur

 

JAARPROGRAMMA

Personalia

Hier zijn berichten over
leden van de NTVS e.V. vermeld!
dit bericht blijft tot 6 weken na de in het bericht genoemde datum staan